dr hab. inż. Tomasz Nurek

dr hab. inż. Tomasz Nurek

Dyscypliny KBN: nauki leśne
Specjalności: organizacja procesów produkcyjnych w leśnictwie, rolnictwie i przemyśle rolno spożywczym,
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalność użytkowanie lasu, organizacja procesów produkcyjnych w leśnictwie, rolnictwie i przemyśle rolno spożywczym,

Zainteresowania naukowe:
Badanie wydajności leśnych maszyn wielooperacyjnych, badanie wpływu lokalizacji zadań na koszty pozyskania i zrywki drewna, wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej w badaniach maszyn leśnych, wykorzystanie technik lokalizacji przestrzennej GPS w badaniach i zarządzaniu pracą maszyn leśnych.

Stanowisko i miejsce pracy
profesor nadzwyczajny SGGW, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |